Dobro došli na KabiCare

Program dizajniran da pruža potporu onima koji primaju lijek IDACIO®▼(adalimumab) i njihovim zdravstvenim djelatnicima.

Što je KabiCare?

 • KabiCare je program osmišljen kako bi bolesnicima omogućio pristup posebno kreiranim informacijama i alatima.
 • Informacije i alati mogu pomoći bolesnicima na početku liječenja lijekom IDACIO te kao potpora u nastavku liječenja.
 • KabiCare portal za zdravstvene djelatnike pruža informacije, smjernice i alate potrebne za jednostavniju podršku bolesnicima.

Kliknite ovdje i registrirajte se za neograničen pristup web-stranici.

Stranica je dostupna svim zdravstvenim djelatnicima.

Bioslični lijekovi i biološki lijekovi

Pomozite bolesnicima da razumiju u čemu je razlika

Biološki lijekovi revolucionizirali su liječenje mnogih kroničnih i po život opasnih bolesti.1 Biološki su lijekovi prema definiciji proteini velikih, kompleksnih molekula, razvijeni ili derivirani iz živih bioloških sustava, a koji zahvaljujući svojoj jedinstvenoj naravi koriste suvremenu rekombinantnu biotehnologiju.1

U donjoj tablici sažete su razlike između konvencionalnog lijeka (npr. acetilsalicilne kiseline) i biološkog lijeka (npr. adalimumaba).1,2,3

CRO

Europska agencija za lijekove definira biosličan lijek kao „lijek koji je visoko sličan s drugim biološkim lijekom koji se već nalazi u prometu u Europskom ekonomskom prostoru (takozvanom „referentnom lijeku“)“.4 Bioslični lijekovi nisu isto što i generički lijekovi.4 Generički lijek je identičan ili bioekvivalentan referentnom lijeku u svim aspektima, odnosno kvaliteti i karakteristikama učinka, zato što se proizvodi kemijskom sintezom.4 Biosličan lijek je vrlo sličan referentom lijeku, ali ne i identičan, jer se proizvodi u živim stanicama.4 Međutim, nema klinički značajnih razlika u djelotvornosti i sigurnosti u odnosu na referentni lijek.4

Farmaceutske tvrtke nakon nekoliko godina mogu razvijati i stavljati u promet bioslične lijekove.Zdravstveni sustavi sve su više skloni upotrebi biosličnih lijekova za koje su dokazani ekvivalentna klinička djelotvornost i sigurnosni profil kao i za referentni lijek.4 Bioslični lijekovi mogu zdravstvenim sustavima omogućiti uštedu troškova, pa tako veći broj suvremenih terapija može postati dostupan većem broju bolesnika.4

Česta pitanja

 • Kako bioslični lijekovi dobivaju odobrenja?

  Bioslični lijekovi prolaze rigorozna ispitivanja i moraju dokazati da su slični referentnom lijeku u tri različite vrste ispitivanja:4

  Komparativna ispitivanja kvalitete: in vitro ispitivanja uspoređuju strukturu i biološku funkciju proteina između biosličnog i referentnog lijeka.

  Komparativna neklinička ispitivanja: uključuju farmakodinamička ispitivanja (u pravilu in vitro) kojima se uspoređuju biosličan i referentni lijek. U nekim slučajevima potrebna su in vivo toksikološka ispitivanja.

  Komparativna klinička ispitivanja: klinička ispitivanja namijenjena su za potvrdu biosličnosti, a uključuju ispitivanja s fokusom na toksikologiju, farmakokinetiku i farmakodinamiku u zdravih dobrovoljnih ispitanika. Nakon toga slijede ispitivanja u barem jednoj osjetljivoj indikaciji (senzitivna indikacija) u kojoj se dokazuje usporediva učinkovitost, sigurnost i imunogenost biosličnog lijeka u usporedbi s referentnim lijekom.

  Regulatorne smjernice za odobrenje biosličnih lijekova dopuštaju ekstrapolaciju indikacija.4 Ekstrapolacijom se dostupni podaci u jednoj indikaciji mogu upotrijebiti za odobrenje biosličnog lijeka i u ostalim indikacijama koje ima referentni lijek.4

 • Imaju li bioslični lijekovi sličnu imunogenost kao i referentni lijek?4

  Sigurnost je ključna komponenta za odobrenje novog biosličnog lijeka za koji mora biti dokazano da nema klinički značajnih razlika u imunosnom odgovoru u usporedbi s referentnim lijekom. Imunosni odgovori mogu utjecati i na sigurnost i na učinkovitost lijeka. U nekim slučajevima može biti potrebno posebno ispitivanje imunogenosti.

 • Može li bolesnik prijeći s referentnog lijeka na biosličan lijek?5

  Bioslični lijekovi odobravaju se kao usporedivi lijekovi referentnom biološkom lijeku bez klinički značajnih razlika među njima. Na temelju toga, pod vodstvom liječnika i uz pozorno praćenje, bolesnik može prijeći s referentnog lijeka na biosličan lijek. Postoji rastući broj kliničkih dokaza da prelazak s referentnog lijeka na biosličan lijek ne utječe na ishode djelotvornosti i sigurnosti.

Biossimilar

Registrirajte se za neograničen pristup programu KabiCare

Za neograničen pristup sadržaju web-stranica, kliknite ovdje. Sadržaj je dostupan samo zdravstvenim djelatnicima.